Saturday, 11 February 2017


Fungsi Pengurusan Dakwah & Syiar Islam

1.       Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti dakwah Islamiah
2.       Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti kepimpinan Islam
3.       Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti kawalan akidah dan pemikiran Islam
4.       Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti pembangunan akhlak dan pengembangan syiar Islam
5.       Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti pengukuhan budaya dan nilai Islam

0 comments:

Post a Comment